Projekti

Monton and More

Veličina projekta: 800m²

Lokacija: Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 79

Datum realizacije: March 2017.

Vidi više
AKADEMIJA

Veličina projekta: 60m²

Lokacija: Novi Sad, Pap Pavla 28

Dizajn: Dizajn Studio PROJECT A1

Brending: Dizajn Studio PROJECT A1

Datum realizacije: August 2017.

Vidi više
ST Medicina

Veličina projekta: 700m²

Lokacija: Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 79

Datum realizacije: August 2017.

Vidi više
Elixir Group

Veličina projekta: 3500m²

Lokacija: Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 79

Datum realizacije: October 2017.

Vidi više
DDOR

Veličina projekta: 140m²

Lokacija: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 8

Datum realizacije: March 2018.

Vidi više
Stan br. 6

Veličina projekta: 55m²

Lokacija: Petrovaradin

Datum realizacije: January 2020.

Vidi više
Efiport GmbH

Veličina projekta: 180m²

Lokacija: Novi Sad, Jevrejska 22

Datum realizacije: February 2021.

Vidi više
RP Company

Veličina projekta: 80m²

Lokacija: Novi Sad, Pere Popadića 49

Datum realizacije: March 2021.

Vidi više